Sjølvforsyning: å lage kjøkkenhage med barna

Me lever i eit overflodssamfunn. I butikkane bugnar det av matvarer. Ein lei tendens er at eteleg mat vert kasta i søpla grunna “Best før-datoen” på pakninga. Dersom ein set i gang ein kjøkkenhage i barnehagen kan barna få større forståing for arbeidet som ligg bak til dømes ei gulrot! Det er spennande å få… Continue reading Sjølvforsyning: å lage kjøkkenhage med barna

Fuglane og det skjøre livet

Rett ovanfor verandaen vår heime, er det eit høgt bjørketre. Far min har montert ei fuglekasse på treet, seks meter over bakken. Treet ragar høgt, og fuglekassa ser ut til å vere ein god tilfluktsstad for ei travel fuglemor og ungane hennar. Denne sommarfereidagen er det strålande sol og ein god bris i hagen. Eg… Continue reading Fuglane og det skjøre livet

Den berekraftige barnehagen – to scenario frå det daglege

Biletet er tatt frå 1. mai-toget i Bergen 2017. Eg tør å påsta at dette var den beste og mest nødvendige parolen i heile toget! Ein berekraftig klode forutsetter at menneska som bur der lever berekraftig. Eg vil tørre å påstå at Den berekraftige barnehagen arbeider med å ta barna sine interesser på alvor, med… Continue reading Den berekraftige barnehagen – to scenario frå det daglege